อโนชาคลีนนิ่ง บริการ ทีมงาน ลูกค้าของเรา ติดต่อเรา
 
 
บริษัท อโนชา คลีนนิ่ง จำกัด มุ่งมั่นในการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการเน้นการสร้างคุณภาพและเพิ่มคุณค่าในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ทั้งนี้ถือเป็นภาระหน้าที่ของทีมงานทุกคนที่ต้องปฎิบัติงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
 
บริษัท อโนชา คลีนนิ่ง จำกัด  มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการดำเนินกิจการและบริการบนพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการพัฒนาทักษะของพนักงาน และประสิทธิภาพของระบบเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
ส่วนหนึ่งของผลงานที่ผ่านมา
 
อาคารสำนักงาน   สำนักงาน / บริษัท
         
ชื่ออาคาร
สถานที่   ชื่อบริษัท สถานที่
         
อาคารบางกอกสหประกันภัย ถ.สุรวงศ์   สถานฑูตฝรั่งเศส ถ.เจริญกรุง
อาคารบี.ไอ.เอส ถ.มเหสักข์   บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี และบริษัทฯในเครือ ถ.สุรศักดิ์
อาคารประวิทย์ ถ.สุรศักดิ์   บจก.ไทย เวิลด์ มีเดีย และบริษัทฯในเครือ
ถ.พระอาทิตย์
อาคารบุญสมบัติ ถ.พระราม4   บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ถ.สาทรใต้
      บมจ.สหมิตรเครื่องกล
ถ.พระราม3
      บจก.เจียไต๋ (สำนักงาน, โรงงาน) ถ.อ้อมน้อย


  บมจ.อีซี่บาย ถ.รัชดาภิเษก
 
  บจก.มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น แอลที(ไทยแลนด์) ถ.พระราม3
      บจก.พาเรกเซล อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)  ถ.ชิดลม
ธนาคารและสถาบันการเงิน   บจก.ฟิเดลิตี้ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) ถ.สาทรใต้
      บจก.วีเซียม(ประเทศไทย) และบริษัทฯในเครือ ถ.พระราม4
ชื่อ สถานที่   บจก.น้ำตาลเกษตรผล ถ.สาทรเหนือ

    บจก.ไบโอแอคทีฟ ถ.พระราม3
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง ถ.สาทรใต้   บจก.สิ่งทอซาติน
ถ.กรุงธนบุรี
ธนาคารทิสโก้ ถ.สาทรเหนือ
  บมจ.สหโคเจน(ชลบุรี) ถ.บางนาตราด
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด(ประเทศไทย) ถ.สาทรใต้   สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ถ.นเรศ
      บมจ.เอฟพีจี ประกันภัย(ประเทศไทย) ถ.สีลม


  บจก.แอลเลอร์แกน(ประเทศไทย) ถ.เพลินจิต
      บจก.หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์(ประเทศไทย)
ถ.สุรวงศ์
นิติบุคคลอาคารชุด   บจก.บอช แอนด์ ลอมบ์(ประเทศไทย)
ถ.สาทรเหนือ
         
ชื่อนิติบุคคล สถานที่ติดต่อ       
         
แสงแมนชั่น ถ.พหลโยธิน      
บ้านอยู่สบาย ถ.พระราม6      
สมหรรษา ถ.ราชดำริ      
         
   
   


     
         
         
         
 
Copyrights © 2009 www.anochagroup.com All Rights Reserved.
counter