0-2675-5161

anochagroup@gmail.com

ติดต่อเรา

Contact Details

กลุ่มบริษัท อโนชา กรุ๊ป

 

ที่อยู่ : 55 เจริญราษฎร์ 1 แยก 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 

ติดต่อ อโนชาคลีนนิ่ง และ เจ.แวค

 

โทรศัพท์ : 0-2675-5161 ต่อ 13 , 08-6341-3092

แฟ๊กซ์ : 0-2675-5164

อีเมล์ : anochagroup@gmail.com

 

ติดต่อ อพาร์ทเม้นท์

 

โทรศัพท์ : 0-2675-5161 ต่อ 14 , 08-6341-3093

อีเมล์ : anochaplace49@yahoo.com  (อโนชา เพลส)

        : baantararin@yahoo.com (บ้านธารารินทร์)

 

 

โทร : 0-2675-5161
  Fackbook
  Add Friend